لینک کلاس مجازی Adobe Connect (15 نفر)
6,000,000 ریال ماهانه
لینک کلاس مجازی از نوع سرویس اشتراکی بوده و تا 15 نفر امکان حضور در یک بازه زمانی را دارد.
لینک کلاس مجازی Adobe Connect (30 نفر)
12,000,000 ریال ماهانه
لینک کلاس مجازی از نوع سرویس اشتراکی بوده و تا 3۰ نفر امکان حضور در یک بازه زمانی را دارد.
لینک کلاس مجازی Adobe Connect (60 نفر)
24,000,000 ریال ماهانه
لینک کلاس مجازی از نوع سرویس اشتراکی بوده و تا 6۰ نفر امکان حضور در یک بازه زمانی را دارد.
سرویس اختصاصی Adobe Connect (150 نفر)
13,500,000 ریال ماهانه
این سرویس اختصاصی می‌باشد و تا ۱۵۰ نفر همزمان را پشتیبانی می‌کند.

در سرویس اختصاصی محدودیتی در تعداد برگزاری کلاس همزمان وجود ندارد.
سرویس اختصاصی Adobe Connect (250 نفر)
23,000,000 ریال ماهانه
این سرویس اختصاصی می‌باشد و تا 2۵۰ نفر همزمان را پشتیبانی می‌کند.

در سرویس اختصاصی محدودیتی در تعداد برگزاری کلاس همزمان وجود ندارد.
سرویس اختصاصی Adobe Connect (350 نفر)
32,000,000 ریال ماهانه
این سرویس اختصاصی می‌باشد و تا 3۵۰ نفر همزمان را پشتیبانی می‌کند.

در سرویس اختصاصی محدودیتی در تعداد برگزاری کلاس همزمان وجود ندارد.
سرویس اختصاصی Adobe Connect (500 نفر)
41,000,000 ریال ماهانه
این سرویس اختصاصی می‌باشد و تا 500 نفر همزمان را پشتیبانی می‌کند.

در سرویس اختصاصی محدودیتی در تعداد برگزاری کلاس همزمان وجود ندارد.
نصب و راه اندازی کلاستر Adobe Connect (به تعداد نفرات دلخواه)
0 ریال
کلاستر Adobe Connect مخصوص دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی می‌باشد که تعداد همزمان کاربر همزمان آنها بیش از ۵۰۰ نفر می‌باشد و به تعداد مورد نیاز قابل طراحی و پیاده سازی می‌باشد.

لطفا جهت دریافت مشاوره رایگان سفارش خود را ثبت نمایید.