سرویس پایه سانا (سرویس اجاره سانا - پورتال + LMS-سرور اشتراکی-3 گیگ)
شروع از 97,500,000 ریال سالانه
خدمات جانبی ارائه شده در این سرویس عبارت است از زیرساخت شبکه و سرور و پهنای باند سرور مورد نیاز، تیم پشتیبانی و آموزش.

این سرویس دارای امکانات مختلف مورد نیاز در یک سیستم آموزش الکترونیکی (سیستم فروش دوره های آنلاین، تبلیغات و اطلاع رسانی آموزشگاه، اتوماسیون کاربران، سامانه ارائه محتوای الکترونیکی، برگزاری آزمون آنلاین، ارائه تکالیف آنلاین، ابزارهای تعاملی و ارتباطی، ابزارهای مدیریت دانش و ...)، به غیر از سامانه کلاس مجازی می باشد.

این سرویس به صورت پایه دارای کلاس مجازی نمی باشد. کلاس مجازی به عنوان قابلیت جداگانه امکان اضافه شدن به زیرساخت پایه ای سانا را دارد و به صورت درخواست جداگانه انجام خواهد گرفت.

ممکن است شما جهت بارگذاری محتوای الکترونیکی خود نیاز به حجم فضای وب بیشتری داشته باشید که در این صورت می توانید به عنوان قابلیت جداگانه ای درخواست تخصیص فضای وب بیشتر به سرویس سانا ارسال نمایید.
  • در این سرویس، زیرساختهای قدرتمند آموزش الکترونیکی (پورتال فروشگاهی + LMS) به همراه 3 گیگابایت حجم فضای وب با نام و برند و دامنه اختصاصی آموزشگاه یا موسسه آموزشی راه اندازی می شود.
    سرویس پایه سانا
سرویس پایه سانا (سرویس اجاره سانا - پورتال + LMS - سرور ویژه - ۶ گیگ)
195,000,000 ریال سالانه
خدمات جانبی ارائه شده در این سرویس عبارت است از زیرساخت شبکه و سرور و پهنای باند سرور مورد نیاز، تیم پشتیبانی و آموزش.

این سرویس دارای امکانات مختلف مورد نیاز در یک سیستم آموزش الکترونیکی (سیستم فروش دوره های آنلاین، تبلیغات و اطلاع رسانی آموزشگاه، اتوماسیون کاربران، سامانه ارائه محتوای الکترونیکی، برگزاری آزمون آنلاین، ارائه تکالیف آنلاین، ابزارهای تعاملی و ارتباطی، ابزارهای مدیریت دانش و ...)، به غیر از سامانه کلاس مجازی می باشد.

این سرویس به صورت پایه دارای کلاس مجازی نمی باشد. کلاس مجازی به عنوان قابلیت جداگانه امکان اضافه شدن به زیرساخت پایه ای سانا را دارد و به صورت درخواست جداگانه انجام خواهد گرفت.

ممکن است شما جهت بارگذاری محتوای الکترونیکی خود نیاز به حجم فضای وب بیشتری داشته باشید که در این صورت می توانید به عنوان قابلیت جداگانه ای درخواست تخصیص فضای وب بیشتر به سرویس سانا ارسال نمایید.
  • در این سرویس، زیرساختهای قدرتمند آموزش الکترونیکی (پورتال فروشگاهی + LMS) به همراه ۶ گیگابایت حجم فضای وب با نام و برند و دامنه اختصاصی آموزشگاه یا موسسه آموزشی راه اندازی می شود.
    سرویس پایه سانا
سرویس پایه سانا (سرویس اجاره سانا - پورتال + LMS - سرور ویژه پلاس - ۱۲ گیگ)
390,000,000 ریال سالانه
خدمات جانبی ارائه شده در این سرویس عبارت است از زیرساخت شبکه و سرور و پهنای باند سرور مورد نیاز، تیم پشتیبانی و آموزش.

این سرویس دارای امکانات مختلف مورد نیاز در یک سیستم آموزش الکترونیکی (سیستم فروش دوره های آنلاین، تبلیغات و اطلاع رسانی آموزشگاه، اتوماسیون کاربران، سامانه ارائه محتوای الکترونیکی، برگزاری آزمون آنلاین، ارائه تکالیف آنلاین، ابزارهای تعاملی و ارتباطی، ابزارهای مدیریت دانش و ...)، به غیر از سامانه کلاس مجازی می باشد.

این سرویس به صورت پایه دارای کلاس مجازی نمی باشد. کلاس مجازی به عنوان قابلیت جداگانه امکان اضافه شدن به زیرساخت پایه ای سانا را دارد و به صورت درخواست جداگانه انجام خواهد گرفت.

ممکن است شما جهت بارگذاری محتوای الکترونیکی خود نیاز به حجم فضای وب بیشتری داشته باشید که در این صورت می توانید به عنوان قابلیت جداگانه ای درخواست تخصیص فضای وب بیشتر به سرویس سانا ارسال نمایید.
  • در این سرویس، زیرساختهای قدرتمند آموزش الکترونیکی (پورتال فروشگاهی + LMS) به همراه ۱۲ گیگابایت حجم فضای وب با نام و برند و دامنه اختصاصی آموزشگاه یا موسسه آموزشی راه اندازی می شود.
    سرویس پایه سانا