همکاری با سامانه ایلپ
0 ریال
با خیالی آسوده و اطمینان خاطر دوره های آموزش آنلاین خود را در ایلپ اجرا کنید


بدون پرداخت هزینه اولیه، زیرساخت های قدرتمند آموزشهای مجازی ایلپ را در اختیار خواهید داشت و می توانید دوره های آموزش مجازی اجرا کنید


شرایط همکاری با ایلپ و استفاده از سامانه مطابق قرارداد فی مابین شما و ایلپ برقرار خواهد بود. برای توضیحات بیشتر به سامانه ایلپ مراجعه کرده و با واحد شرکای آموزشی ایلپ تماس حاصل فرمایید


  • صفحه اختصاصی ویژه شما، کلاسهای آنلاین، ارائه محتوای الکترونیکی، ابزارهای ارزشیابی مانند آزمونها و تکالیف آنلاین، ابزارهای یادگیری جمعی مانند انجمنهای علمی و اتاقهای گفتگو، ارائه گواهی پایان دورها، ارائه خدمات حرفه ای پشتیبانی کاربران، ارائه خدمات حرفه ای پشتیبانی و نگهداری زیرساختها امکاناتی که در اختیار خواهید داشت