راهنمای سامانه جامع آموزش الکترونیکی (سانا) 106 مقالات

در این بخش راهنمای نحوه کار با سامانه جامع آموزش الکترونیکی شرکت نپا (با عنوان سانا) آشنا خواهید شد

کلاس مجازی 7 مقالات

در این بخش به آموزش مطالب مربوط به کلاس مجازی می پردازیم